Yeni Nesil Yayıncılık

by exispress

“Geleneksel yayıncılık”tan kopuş “kişisel yayıncılık”tan farklı!

ExisPress sertifikalı bir yayınevidir.

“Geleneksel yayıncılık” içerik üreticisi (yazar, çevirmen, çizer vb…) ile yayınevinin taraflarını ayırır ve içerik üreticisinin alacağı payı ürünün fiyatı ve baskı adedi üzerinden belirler. Bunun dışında sadece içeriğinin yayımlanması için hiç pay almayan hatta üzerine ödeme yapan içerik üreticilerinden de bahsedilebilir.

“Kişisel yayıncılık” ise içeriğin üretilmesinden, editlenmesine, yayımlanmasından, dağıtılmasına, bütün satış ve pazarlamasına sürecinden içerik üreticisinin kendisi sorumlu olduğu bir modeldir. İçerik seçiminin ve içerik üzerinde çalışmanın (editöryel faaliyet) sürecin dışına itilir.

Yeni Nesil Yayıncılık, “geleneksel yayıncılık”tan kopuş anlamına gelmektedir çünkü yeni bir iş modeli önermektedir. Yayımlanan her içerik için yapılan işin karşılığı satılan her üründe paylaştırılır.

Yeni Nesil Yayıncılık, “kişisel yayımcılık”tan farklıdır çünkü editöryel faaliyeti yayıncılığın temel unsuru olarak görür. Yeni Nesil Yayıncılık, iş bölümü modeliyle herkesin yaptığı işin karşılığını üründen çıkan değerden almasını sağlar.

 

Ayrıntılı Açıklamayı Oku


“Geleneksel yayıncılık”tan kopuş “kişisel yayıncılık”tan farklı!


ExisPress sertifikalı bir yayınevidir.


Exis Press, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı sertifikalı bir matbaa, yayınevidir.


Üretilen içeriği “Telif Hakları Sözleşmesi” ile alır; materyal kimliği sistemine girişini yapar (ISBN/ISSN), basılı bandrolünü alır, gerekli kurumlara nüshaları yollar (Milli Kütüphane vb…) ve böylece içerik yayımlanmış olur.


“Geleneksel yayıncılık” içerik üreticisi (yazar, çevirmen, çizer vb…) ile yayınevinin taraflarını ayırır ve içerik üreticisinin alacağı payı ürünün fiyatı ve baskı adedi üzerinden belirler Örneğin bu tür yayıncılıkta, sözleşmeye göre 10 lira olarak belirlenmiş 1000 baskı yapan kitaptan içerik üreticisi %8.33 gibi bir oranla 1.200 TL pay alır. Bu payın ve oranın oldukça düşük olmasının yanı sıra her baskı yapıldığında içerik üreticisinin payı ödenmesi beklenirken sözleşmelerde tek baskı payı karşılığında örneğin “99 Baskı” hakkının devredilmesi söz konusu olabilmektedir. Sonuç itibariyle içerik üreticisi sözleşme gereği hakkı olan payı aldıktan sonra (iyi ihtimalle ürün yayımlandığında) sürecin dışına itilir. Bunun dışında sadece içeriğinin yayımlanması için hiç pay almayan hatta üzerine ödeme yapan içerik üreticilerinden de bahsedilebilir.


“Kişisel yayıncılık” ise içeriğin üretilmesinden yayımlanmasına, dağıtılmasından, satış ve pazarlamasına kadar tüm süreçte içerik üreticisinin kendisinin sorumlu olduğu bir modeldir. Bu sorumluluk hem editöryel çalışma hem teknik (tasarım, dizgi vb…) yeterlilik hem süreç takibi (ISBN, Bandrol, Matbaa vb.) hem de lojistik (dağıtım, satış, pazarlama) gerektirdiğinden ancak bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte bir nebze yaygın hale gelebilmiştir. “Kişisel yayıncılığı” kendi içeriği bulunmayan (kullanıcılarının içerik yüklediği) dijital platformlar desteklemektedir. Bu platformlar tüm içeriklerini kullanıcılardan sağlarken karşılığında teknik kolaylıklar sunarlar. Çoğunlukla sosyal paylaşımın ötesine gitmeyen bu platformlardan çok azı dijital yayıncılığın sunduğu imkanlarla kullanıcılarının yayıncılık dünyasına adım atmalarını (ISBN, Bandrol vb..) sağlasalar da, teknik yeterlilik gereksinimini biraz azaltsalar dahi içerik sorumluluğu almamakta yani editöryel sorumluluğu içerik üreticisine yıkmaktadırlar. Bu da özetle herkesin (kendi içeriğinden sorumlu olduğu müddetçe) ürettiğini yayımlamak anlamına gelmektedir. İçerik seçiminin ve içerik üzerinde çalışmanın (editöryel faaliyetin) sürecin dışına itildiğinden bahsedilebilir.


Yeni Nesil Yayıncılık, “geleneksel yayıncılık”tan kopuş anlamına gelmektedir çünkü yeni bir iş modeli önermektedir. Yayımlanan her içerik için yapılan işin karşılığı satılan her üründe paylaştırılır: İçerik üretimi (yazı, çeviri, illustrasyon), redaksiyon, editöryel okuma, kitap tasarımı ve uygulama, kapak tasarımı ve uygulama, kapak görseli vb… farklı içerik türleri için oluşturulan oran tablosuna göre her işin karşılığı ortaya çıkan değer üzerinden paylaştırılır. Tüm özneler sürecin içinde baştan sona yer alır ve tüm süreç şeffaftır.


Yeni Nesil Yayıncılık, “kişisel yayıncılık”tan farklıdır çünkü editöryel faaliyeti yayıncılığın temel unsuru olarak görür. Her içeriğin yayımlanmasının ifade özgürlüğü ve sosyal paylaşım açısından önemini teslim etmekle birlikte yayıncılık faaliyetinin içerik üzerinde çalışma olmaksızın anlamsızlaşacağını öne sürer. Bunun yanında içerik üreticisi (yazar, çizer, illüstratör vb..) tüm sorumluluğu tek başına almak zorunda değildir. Yeni Nesil Yayıncılık iş bölümü modeliyle herkesin yaptığı işin karşılığını üründen çıkan değerden almasını sağlar.  Böylece üretilen içeriği ExisPress lütfederek değil içeriğin değerini takdir ederek yayımlar ve yayım sürecindeki tüm iş karşılığını çıkan ürün üzerinden paylaşarak herkesin hakkını eksiksiz teslim eder.